กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย :: คำถามที่พบบ่อย
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
ตอบกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :Personal Growth.. 20-10-2023 05:49:25 
ATTD

บุคคลทั่วไป
          "Personal Growth" หรือ "การเติบโตทางบุคคล" หมายถึงกระบวนการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลในด้านที่เราต้องการหรือที่เราพัฒนาขึ้น. การเติบโตทางบุคคลเน้นการพัฒนาทักษะ, การรู้จักตนเอง, การเรียนรู้จากประสบการณ์, การเสริมสร้างมีติชนะ, และการพัฒนาความสำเร็จในด้านที่เราสนใจและความคาดหวังของเรา.

          การเติบโตทางบุคคลสามารถเกิดขึ้นในหลายด้านเช่น:
1.การเรียนรู้: การเติบโตทางบุคคลเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ การค้นหาความรู้ใหม่, การอ่านหนังสือ, การศึกษา, หรือการเรียนรายวิชาใหม่ เป็นตัวอย่างที่ช่วยในการเติบโตทางบุคคล.

2.การพัฒนาทักษะ: การพัฒนาทักษะใหม่หรือการปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ เช่นทักษะการสื่อสาร, ทักษะการนำทีม, ทักษะเทคโนโลยี, หรือทักษะอาชีพอื่น ๆ.

3.การสร้างมีติชนะ: การพัฒนามีติชนะและการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต.

4.การดูแลสุขภาพ: การรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อสามารถทำงานและเติบโตอย่างเหมาะสม.

5.การพัฒนาความสำเร็จ: การตั้งเป้าหมาย, การวางแผน, และการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จในด้านที่เราสนใจ.

          การเติบโตทางบุคคลเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม และมันมีได้ทั้งในด้านส่วนบุคคลและด้านอาชีพ. การเติบโตทางบุคคลช่วยให้บุคคลเป็นไปในทิศทางที่ต้องการและพัฒนาเวอร์ชันที่ดียิ่งขึ้นของตนเอง.

ข้อมูลเพิ่มเติมที่  https://พัฒนาตัวเอง.com/personal-growth/
IP Logged
อ้างอิงตอบ แก้ไขกระทู้ ตอบด่วน
ตอบกระทู้
หน้า # 
 ตอบด่วน

 


Powered by ccBoard


เมนูผู้ดูแลเว็บไซต์  '
   นโยบายไม่รับของขวัญ  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี  ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  
     
     
 
    คู่มือการดำเนินงาน ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ คู่มือประชาชน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น พรบ.อำนวยความสะดวก
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
    ศูนย์ยุติธรรมตำบลสนามชัย ระบบเบี้ยยังชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
    ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง ผู้บริหรและสมาชิก อปท. จดหมายข่าว
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
    การประเมินประสิทธิภาพ ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประชาสัมพันธ์
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระบบ NACC ITA  
    ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ระบบค่ารักษาพยาบาล  
    ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวา  
       

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535363

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล