กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย :: คำถามที่พบบ่อย
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   เข้าสู่ระบบ
ตอบกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :กำหนดระยะเวลาการประเมินและชำระภาษี คือวันที่เท่าไหร่.. 28-04-2022 20:50:25 
ลงทะเบียนเมื่อ: 20-07-2024 03:26:54
ตอบ: 0
ที่อยู่

กำหนดระยะเวลาการประเมินและชำระภาษี คือวันที่เท่าไหร่

IP Logged
อ้างอิงตอบ ตอบด่วน
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กำหนดระยะเวลาการประเมินและชำระภาษี คือวันที่เท่าไหร่.. 28-04-2022 20:51:23 
sanamchai.pr
ลงทะเบียนเมื่อ: 09-03-2022 13:37:07
ตอบ: 13
ที่อยู่

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ และผู้เสียภาษีจะต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี

2) พนักงานประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งการประเมินภาษีไปยังเจ้าของที่ดินทุกแปลงตามรายการที่ได้รับแจ้งข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน

3) การแจ้งการประเมินภาษีจะแจ้งเพียงครั้งเดียวไม่มีการประเมินภาษีย้อนหลัง เว้นแต่กรณีพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้ภายในกำหนด 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาการชำระภาษีตามกฎหมาย

IP Logged
อ้างอิงตอบ ตอบด่วน
ตอบกระทู้
หน้า # 
 ตอบด่วน

 


Powered by ccBoard


เมนูผู้ดูแลเว็บไซต์  '
   นโยบายไม่รับของขวัญ  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี  ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  
     
     
 
    คู่มือการดำเนินงาน ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ คู่มือประชาชน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น พรบ.อำนวยความสะดวก
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
    ศูนย์ยุติธรรมตำบลสนามชัย ระบบเบี้ยยังชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
    ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง ผู้บริหรและสมาชิก อปท. จดหมายข่าว
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
    การประเมินประสิทธิภาพ ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประชาสัมพันธ์
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระบบ NACC ITA  
    ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ระบบค่ารักษาพยาบาล  
    ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวา  
       

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535363

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล