คู่มือประชาชน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 Sanamchai.PR 334
2 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Sanamchai.PR 1070
3 การแจ้งขุดดิน Sanamchai.PR 372
4 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร 39 ทวิ Sanamchai.PR 310
5 การแจ้งถมดิน Sanamchai.PR 290
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Sanamchai.PR 361
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Sanamchai.PR 351
8 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Sanamchai.PR 430
9 การแจ้งรือถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ Sanamchai.PR 307
10 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 Sanamchai.PR 315

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

เมนูผู้ดูแลเว็บไซต์ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535363

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล