ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคลองส่งน้ำจากคลองชลประทานถึงบริเวณบ้านนางดวน งานพัสดุ 144
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 189
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูน้ำริมถนนสายโพธิ์พระยาฯ งานพัสดุ 169
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคลองส่งน้ำ ซอยหนองสำโรง หมู่ที่ ๒ งานพัสดุ 134
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสนามชัย - ทองรุ้ง งานพัสดุ 251
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากบริเวณแยกซอยหัวเกาะ 8 งานพัสดุ 255
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนโพธิ์พระยาสายเก่าฯ งานพัสดุ 261
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงบานประตูปิด-เปิด น้ำที่ชำรุดเดิมออกพร้อมติดตั้งบานประตูเหล็กฯ งานพัสดุ 272
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมกระเบื้องภายในห้องประชุมสภาฯ งานพัสดุ 290
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน และห้องอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานพัสดุ 319

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

เมนูผู้ดูแลเว็บไซต์  '
   นโยบายไม่รับของขวัญ  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี  ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  
     
     
 
    คู่มือการดำเนินงาน ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ คู่มือประชาชน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น พรบ.อำนวยความสะดวก
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
    ศูนย์ยุติธรรมตำบลสนามชัย ระบบเบี้ยยังชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
    ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง ผู้บริหรและสมาชิก อปท. จดหมายข่าว
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
    การประเมินประสิทธิภาพ ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประชาสัมพันธ์
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระบบ NACC ITA  
    ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ระบบค่ารักษาพยาบาล  
    ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวา  
       

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535363

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล